Israel förnekar Palestinas rätt att existera

DN rapporterar att: ”Israels utrikesdepartement kommer att dra igång en diplomatisk offensiv för att få så många länder som möjligt att motsätta sig ett FN-erkännande av en palestinsk stat i höst, rapporterar tidningen Haaretz med hänvisning till konfidentiella rapporter.”

Apartheidregimen i Israel är på storoffensiven och försöker att övertala så många länder som möjligt att motsätta sig ett FN-erkännande av en Palestinsk stat.

Ockupationsmakten Israel visar nu klart och tydligt för omvärlden att man förnekar Palestinas rätt att existera. Regimen i Israel har tidigare förklarat att man inte tänker sluta att bygga bosättningar på ockuperad mark, och nu visar man att man är emot en Palestinsk stat.

Israel raderar Palestina från kartan

Här kan du se hur mycket som återstår av Palestiniernas landområden. Som du ser är det nästan ingenting kvar av Palestina på kartan.

Palestine wiped off the map

Den första kartan visar palestinskt område i grönt och judiska bosättningar i vitt före bildandet av staten Israel. Den andra kartan visar FN:s delningsförslag där man utan att fråga eller ta hänsyn till människorna som redan bodde där – beslutat att ge bort 56% av Palestina till judiska immigranter. Den tredje kartan visar Palestina och Israel mellan åren 1949-1967. Den fjärde och sista kartan visar hur det ser ut idag, där Israel systematiskt sedan 1967 har konfiskerat mer och mer av Palestinas landområden.

Israeliska Likuds stadgar erkänner dessutom inte Palestinas rätt att existera.

Angående bosättningarna:

“The Jewish communities in Judea, Samaria and Gaza are the realization of Zionist values. Settlement of the land is a clear expression of the unassailable right of the Jewish people to the Land of Israel and constitutes an important asset in the defense of the vital interests of the State of Israel. The Likud will continue to strengthen and develop these communities and will prevent their uprooting.”

Detta förstör möjligheten till en tvåstatslösning.

Angående palestinska självstyret:

“The Government of Israel flatly rejects the establishment of a Palestinian Arab state west of the Jordan river. The Palestinians can run their lives freely in the framework of self-rule, but not as an independent and sovereign state. Thus, for example, in matters of foreign affairs, security, immigration and ecology, their activity shall be limited in accordance with imperatives of Israel’s existence, security and national needs”

Detta förstör alla möjligheter till en palestinsk suverän stat.

Angående Jerusalem:

“Jerusalem is the eternal, united capital of the State of Israel and only of Israel. The government will flatly reject Palestinian proposals to divide Jerusalem, including the plan to divide the city presented to the Knesset by the Arab factions and supported by many members of Labor and Meretz.”

Detta förstör alla möjligheter för framtida fredsförhandlingar eftersom Östra Jerusalem är tänkt som huvudstad i en framtida palestinsk stat, vilket hela omvärlden är överrens om. Östra Jerusalem är dessutom icke förhandlingsbart för Palestinierna.

Vi kan därför konstatera att Israeliska Likud i sina stadgar inte erkänner Palestina och kommer inte att acceptera en suverän palestinsk stat.

Det snart komna icke-erkännandet och bannlysningen av Israeliska Likud av det internationella samfundet samt en blockad mot Israel bör därför inte komma som en överraskning för israeler. Frågan är om det internationella samfundet även kommer att stämpla Likud som en terroristorganisation? Regimen i Israel skjuter ju ständigt missiler (ja till och med vit-fosfor-granater) mot civilbefolkningen i flyktinglägren i Gaza och förstör civil infrastruktur och bostadshus på Västbanken, etc.

Källor:
Likud has a Charter which does not recognize the right of Palestine to exist

Likud – Platform

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

DN, SvD, Haaretz

Annonser