Är Israel och judendomen tolerant?

Till att börja med så vill jag säga att jag inte tycker att någon av våra stora religioner – kristendomen, judendomen eller islam, är särskilt toleranta. Alla dessa tre religioner – eller snarare de som tolkar de religiösa skrifterna på ett sådant sätt att människor utsetts för intolerans och förtryck, förtjänar en känga.

Med anledning av den senaste tidens händelser i Israel varav bland annat godkännandet att bygga ett tolerans-museum ovanpå en muslimsk gravplats i Jerusalem så tycker jag att man kan belysa den intolerans som råder i Israel och ställa frågan om Israel och judendomen är toleranta eller inte.

Att det behövs någon form av forum för tolerans i området är uppenbart, och Jerusalem – där tre religioner möts, är en bra plats för ett sådant forum, tycker jag.

Men varför väljer Israel att bygga detta tolerans-museum just på platsen för en muslimsk gravplats? Detta beslut har möts av kraftiga reaktioner, protester och överklaganden. Men nu har alltså inrikesdepartementet i Israel godkänt byggandet.

The Wiesenthal Center, som står bakom byggandet säger att tolerans-museet är tillägnat att ”stärka värden som tolerans och mänsklig värdighet både bland judarna själva och med deras icke-judiska grannar.

Då kan man fråga sig om judar skulle tycka att det vore ett tecken på tolerans, eller om det vore i en tolerant anda, om någon skulle bygga ett tolerans-museum ovanpå judiska gravar? Antagligen skulle ett sådant beslut mötas av liknande protester från judiskt håll.

Det finns gott om pro-Israeliska, sionistiska, judiska, och högerextrema bloggare som bloggar flitigt om att islam är intolerant, att islam inte är fredens religion, att islam är fienden, att islam håller på att tar över världen, o.s.v, o.s.v. Och sedan alla dessa ”vanliga bloggare” som har fallit för dessa påståenden och i många fall rena propagandan och lögnerna.

Med bakgrund av detta så tycker jag att det behövs någon som visar hur intolerant till exempel Israel och judendomen självt är. Folk ska ju inte tro att det enbart är islam eller muslimer som är intoleranta. Exemplet här ovan är bara ett exempel.

Ett annat exempel är hur det Israeliska parlamentet har lagstiftat ett förbud för araber från att sörja. Ja det är faktiskt sant. Enligt Israelisk lag är det straffbart för araber att hålla ceremonier där man sörjer och hedrar offren i Nakba – som betyder Den stora katastrofen, och är den palestinska benämningen på de massakrer och fördrivandet av den arabiska civilbefolkningen under 1948 års krig där hundratals arabiska byar utplånades, människor massakrerades och blev tvångsdeporterade av Israelerna.

Att hålla en ceremoni där man tycker att massakrer, tvångsdeporteringar och utplånande av byar och samhällen är en stor katastrof samt att sörja detta – är enligt Israelisk lag straffbart med fängelsestraff i upp till 3 år.

According to the bill, those found in violation could face up to three years in prison. – Haaretz

Den Israeliska staten har till och med förbjudit arabiska skolor att använda termen Nakba i sina skolböcker: Israel bans use of Palestinian term ‘nakba’ in textbooks

I mellanösterns så kallade ”enda demokrati”, Israel, är det alltså straffbart med upp till 3 års fängelse för araber att sörja. Men att hålla ceremonier och sörja Förintelsens offer är fortfarande lagligt.

Detta är ett tecken på hur intolerant Israel är. Detta samt lagen som förbjuder människor att bojkotta Israel är även ett tecken på hur odemokratiskt Israel faktiskt är.

Ett exempel på judendomens intolerans är när en ledande rabbin deklarerar att judar har rätt att mörda icke-judar och även icke-judiska bebisar och barn – och när hundratals judar sluter upp bakom denna rabbin och hans åsikter. Haaretz 1, Haaretz 2, Haaretz 3

Tolerans? Ja det kanske är alla icke-judar som ska förväntas vara toleranta och acceptera att judar har rätt att mörda icke-judar? Likt byggandet av tolerans-museet så är det araberna som ska förväntas vara toleranta och acceptera att man bygger ovanpå deras gravplatser.

Precis som kristendomen och islam är judendomen även intolerant mot kvinnor. Senaste nu idag när jag skriver detta så rapporterar den Israeliska tidningen Haaretz att ultra-ortodoxa judar har bannlyst kvinnor från att delta i en stor ekonomisk konferens som just nu hålls i Jerusalem.

Kvinnor är inte tillåtna att delta på något sätt i konferensen, vare sig från podiet, som medlemmar av publiken eller som journalister”, skriver Haaretz.

Att som kvinna resa på en buss i Jerusalem kan innebära en fara då intoleranta judar kan attackera dig med sparkar och slag om du inte förpassar dig till bakre änden av bussen. Som kvinna gäller det även att se till att man går på rätt trottoar – d.v.s på den kvinnliga trottoaren och inte på männens trottoar. Som kvinna bör du heller inte klä dig i byxor om du inte vill bli attackerad av de så kallade ”modesty guards” (sedlighetsvakter) som patrullerar gatorna. Har du otur kan någon intolerant judisk man från dessa ”modesty guards” slänga syra på dig. Här är man inte heller särskilt tolerant alltså.

Alla får såklart göra sin egen bedömning men jag tycker inte att Israel är särskilt tolerant, och som jag skrev i början är det uppenbart att det behövs något slags forum för tolerans i Israel och därför är det bra att man bygger ett sådant. Men detta forum eller museum bör ju inte byggas ovanpå vare sig muslimska, judiska eller kristna gravplatser. Vissa kan ju nu hävda att hela Jerusalem är en historisk gravplats men det går såklart att hitta passande byggplatser som inte är gravplatser.

DN, SvD

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Annonser

4 reaktioner på ”Är Israel och judendomen tolerant?

 1. Tala om att röra ihop allting.

  Kan du skilja på demokrati och anarki? Kan du skilja på att ha lagar att följa jämfört med tolerans?

  Ha’aretz, Israels Aftonblad kallas allmänt för ”the palestinian paper in Hebrew” och ett antal kända skribenter är på yttersta vänsterkanten och hatar den judiska staten Israel. Där finns flera andra tidningar som berättar mycket bättre om Israel.

  Toleransmuseum har förvisso diskuterats, men gravplatsen har varit avhelgad i 50 år, fram tills nu var det i huvudsak en parkeringsplats som inte muslimerna klagade på, och Översta Domstolen har godkänt det.

  Israel har ca 20% araber som i stort sett trivs, vid enkäter har storleksordningen 2/3 sagt att de inte vill bo någon annanstans och vid enkäter av araber i Jerusalem har majoriteten, om det blev nån delning, INTE velat vara under Ramallah utan under Israel. De kan välja om de vill bli israeliska medborgare eller ej, och många har valt det, speciellt efter det att Obama har fått för sej att han är kejsare av Israel.

  Israel är tolerant så att alla möjliga har flytt dit, Bahais har ett centrum i Haifa, homosexuella araber har fått komma dit efter att nästan har blivit avlivade i grannländerna, kristna kan ha ett liv där, till skillnad mot Arabvärlden – minns att Irak bestod av kristna assyrier tills muslimerna vällde in liksom de kristna kopterna bodde i Egypten när muslimerna kom, och i båda länderna har muslimerna mördat stora mängder av ursprungsbefolkningen..

  Nakba – en direkt absurditet. Ett halvdussin arabstater anföll ett nyfött Israel och palestinerna gråter strida krokodiltårar för att araberna inte lyckades slakta alla judarna, som de hade blivit utlovade! Majoriteten av de som flydde gjorde det pga löftena från dessa anfallande araber, många av de flyende hade inte sett en enda judisk soldat, och Israel bad dem stanna – vilket många nog gjorde för att utgöra 20% nu. Samtidigt tvingades FLER judiska flyktingar att lämna arabländerna, vilket du av någon konstig anledning inte nämner, det var ett utbyte som mellan Indien och Pakistan, och mer än halva dagens Israel är ättlingar från dessa som kom från arabvärlden. Israel kan knappast ta hand om båda sidors flyktingar.
  Israel assimilerade alla judarna, arabledarna slängde sina flyktingar bak taggtråd och såg till att de stannade där – vilket är den verkliga Naqban!
  Den nya israeliska lagen, här en förklaring vad den innebär:

  It does not make organizing boycotts
  something that would be adjudicated in Israeli criminal court. Rather
  it creates “legal standing” for those injured by such boycotts, so
  that they will have the right to go to court to sue the boycott
  organizers. This is far less problematic from a civil liberties
  point of view than criminalizing the boycotters. It means that
  enterprises operating in the West Bank could sue those leftist groups
  promoting boycotts for compensation for damages caused to them.

  Kontroversen att några rabbiner sa att en teoretisk bok om halachah var läsvärd har inte ett skvatt att göra med Israel, utan är ett rent teologiskt spörsmål.

  Jämför med Koranen som direkt säger att en muslim ska döda otrogna om de vägrar konvertera. Att en muslim inte får ha otrogna som verkliga vänner. Kolla Wilders film Fitna som visar exakt hur teori från Koranen blir dagens verklighet bland muslimerna – inget är påhittat i den filmen, autentiska satser från Koranen och nyhetsfilmer om vad de orsakat.

  Ett tips – jag var mycket i Israel på 70-80-talet som ung student, och israeliska tjejer som varit i armén är mycket mer självständiga än någon svensk tjej, och på ett mycket trevligare sätt! Vi tolererade varann alldeles utmärkt!

  1. Hej Golani Snowman (Israel i Sverige),

   Var det inte du som tyckte att Israel inte har någon skyldighet gentemot civilbefolkningen som man påtvingar en inhuman blockad? Ja, det var det….

   ”Israel har ingen som helst skyldighet att ge dem något!!!” – The Golani Snowman
   FN kan inte vara neutral när Hamas skjuter raketer mot Israel

   Israel har såklart en skyldighet enligt krigets lagar att se till att den civilbefolkning som man utsätter för en illegal blockad inte lider eller kommer till skada. Men det tyckte inte du, du tycker att Israel har rätt att svälta ihjäl 1,5 miljoner människor.

   – –

   Att skilja på att ha lagar att följa jämfört med tolerans. Nu är det väl så att det är Israel som har stiftat ett antal minst sagt intoleranta och odemokratiska lagar. Antibojkott-lagen och Nakba-lagen till exempel som jag tog upp i mitt inlägg.

   Angående den Israeliska tidningen Haaretz, så hatar dom väl knappast Israel bara för att dom rapporterar om vilka lagar som Israel stiftar eller vad som händer i Israel?

   Angående det du skriver att Israel har 20% araber som ”i stort sett trivs och inte vill bo någon annanstans”. Det är väl klart att ingen vill bo i belägrade i Gaza, eller på ockuperade Västbanken där dom skulle utsättas för bespottning och attacker av bosättare, uppbackade av IDF.

   Att Obama är kejsare av Israel är nytt för mig. Var har du fått det i från?

   Ja, till viss del är Israel tolerant, till exempel genom att homosexuella araber kan få en fristad i Israel. Men Israel är också mycket intolerant vilket jag har visat. Men det inte sagt att Israels grannländer är bättre.

   Sen att det bor kristna i Israel… ja det bor kristna (araber) på Västbanken också. Kristna palestinier som utsetts för samma förtryck som muslimska palestinier gör av judiska bosättare och IDF.

   Antal kristna i Jerusalem har minskat genom åren. 1940 bodde det 45,000 kristna i Jerusalem, medan nu bor det mindre än 10,000 kristna där. Christians Leaving the Holy Land. Anledningen till att kristna lämnar Jerusalem beror mycket på konflikten. Kristna blir attackerade av både Islamister och av judar. Judar i Jerusalem trakasserar kristna t.ex. genom att spotta på dem, (Christians in Jerusalem want Jews to stop spitting on them) eller att dom får sina hem och bilar vandaliserade. En judisk lobby har t.o.m förklarat krig mot julgranar och andra kristna symboler som man tycker förstör de judiska värderingarna. Jewish lobby wages war on Christmas trees. Tolerans? Det här är inte Haaretz som rapporterar detta, utan en annan Israelisk tidning. Men denna tidning kanske också hatar Israel?

   Angående det du säger om Nakba, så förändrar ju inte det fakta att Israel har stiftat en lag som förbjuder araber att sörja. Vilken demokrati stiftar sådana lagar? Ingen! Det finns ingen som kan förbjuda någon att sörja eller hedra sina döda. Ingen, förutom ”den enda demokratin i Mellanöstern” d.v.s Israel tydligen.

   Vad skulle du tycka om du riskerade att kastas i fängelse i 3 år bara för att du deltar i en ceremoni där du sörjer offren för Förintelsen?

 2. Jag har bara förmedlat en vetenskaplig artikel om att Israel inte har några som helst skyldigheter att mata Gazanerna – och blockaden är alltigenom laglig, vilket både FN och EU har sagt. Läs Blockade i engelska WIkipedian så ser du hur vanligt blockad har varit under krig. Du kör fortfarande hårt med att judar av princip inte får försvara sig.

  Om alla offentliggjorda fall om vapen som försökt komma till Gaza till sjöss kan du se på http://israelisverige.info/?p=8206

  Du såg vad jag skrev om det löjeväckande naqba-firandet – och du vet att uppmuntrandet av denna lögn har lett till att hela den israelnatande världen nu försöker hjälpa barnbarn till arabiska flyktingar att fungera som mänskliga sköldar, man tvingar dem attackera Israels gränser, som Assad gjorde, eller att flyga eller skeppa in såna stackare, för att irritera Israel och förhoppningsvis se till att det uppstår några dödsfall, som i den första terrorflottiljen, för att ge Israel dåligt rykte. Det var väl Arafat som kom på iden om att man skulle fira den totala arabiska förlusten i kriget genom att ställa till med upplopp mot Israel på allsköns sätt, vad folk sörjer inom sig kan ingen kontrollera. Sörjer de inte över att arabstaterna tvingade in dem bak taggtråd i stället för att assimilera dem som Israel gjorde??? Vad Israel är irriterat på är att man vänder helt upp och ner på vad som verkligen hände och sen kör dödlig propaganda med hjälp av det.

  Som du vet – annars läs http://israelisverige.info/?p=7873 – så:

  En färsk dom från Europadomstolen för mänskliga rättigheter förklarade att på grund av den tid som förflutit, skulle grekiska flyktingar utvisade från norra Cypern 1974 inte tillåtas återvända till sina hem.

  Detta gäller i så mycket högre grad barnbarnen till de arabiska flyktingarna för 60 år sedan.

  Du verkar totalt incommunicado med världen när du talar om att Israel svälter ihäl någon. Israel har kontinuerligt, även under raketregn, försett Gazaborna med nödvändighetsvaror om än inte med lyx, även under kriget hade de vapenstillestånd några timmar per dag för införsel av humanitär hjälp, något ingen annan krigsmakt har gjort. Numera kommer mer än 200 fulla långtradare per dag från Israel till Gaza, trots att gränsen mot Egypten är öppen och Hamas säger nej till många av leveranserna eftersom de har för mycket – de har börjat sälja till Egypten via tunnlarna. Vet inte vem du försöker berätta sagor för.

  Varför klagar du aldrig någonsin på att inte Hamaseliten delar med sig av sin lyx till återstoden av Gazaborna? Du påminner om morfars gamla trattgrammofon där nålen alltsomoftast stannade i samma spår och grävde sig djupare och djupare.

  Kristna i Jerusalem, minns under Jordaniens illegala ockupation 1948-67 av hela gamla Jerusalem mördade de eller fördrev de hela den judiska befolkningen, som var i majoritet, och de trakasserade också de kristna kontinuerligt. De kristna i Judéen/Samarien har krympt våldsamt – kolla den kristna befolkningen i Bethlehem de senaste 100 åren, från att ha varit nästan helt kristen. Det är INTE Israels fel, även om de s.k. ”följeslagarna” insisterar på det på order uppifrån.

  Kristna araber har också en särställning – de som inte flytt vet att det är livsfarligt för dem att tala emot deras omgivande muslimer. Men det inser du nog själv. Vi minns hur ”kristna” höjdare där har transporterat vapen till Arafats krigare på diplomatpass. Om vissa judar kan bli irriterade på vissa kristnas högljudda favoritism av muslimska terrorister, så må de vara hänt.

  Kristna i Jerusalem, se diagram på http://israelipalestinian.procon.org/view.resource.php?resourceID=000636
  Som du ser var det ett stort skutt ner i slutet av den jordanska ockupationen, därefter har det långsamt gått upp.

  Jag talade om Haaretz i allmänhet.

  1. The Golani Snowman,

   Jag tänkte börja med att svara på det du skriver om angående blockaden av Gaza.

   Du verkar totalt incommunicado med världen när du talar om att Israel svälter ihäl någon.

   Vem är det som är incommunicado med världen egentligen? Öppna dina ögon och öron, är du snäll.

   Det finns larmande rapporter om att befolkningen i Gaza lider av kronisk undernäring, dvärgväxt och anemi till följd av blockaden och den fattigdom som denna inhumana blockad för med sig. Visserligen ser vi inga vandrande skelett i Gaza ännu, och det är ju gudskelov, men vi kan mycket väl vara där i sinom tid om Israel fortsätter med sin blockad i det oändliga.

   Chronic malnutrition in Gaza blamed on Israel

   Worsening malnutrition among Gaza children

   Röda Korset gick ut med ett pressmedelande den 18:e maj och 14:e juni i år där man talar om att det råder stor brist på medicin, läkemedel, livsmedel och byggmaterial, samt att man uppmanar Israel att häva den inhumana blockaden.

   Även FN gick den 2:a juli i år ut och uttryckte sin oro över den humanitära krissituation som råder i Gaza.

   EU-kommissionären Kristalina Georgieva som ansvarar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering, gick även hon ut i ett pressmeddelande den 17:e maj i år där hon kräver en omedelbar och villkorslös öppnande av Gazas alla gränsövergångar.

   Den 1:a juni år gick Världshälsoorganisationen (WHO) ut i ett pressmeddelande och sa att Israel hindrar livsnödvändig medicinsk utrustning och läkemedel från att föras in till Gaza.

   Vad du har fått ”200 fulla långtradare per dag från Israel till Gaza” ifrån vet jag inte. Du lämnar heller ingen källhänvisning för detta. Vad som dock är klart är att den hjälp som kommer till Gaza inte på något sätt är tillräcklig samt att det råder en allvarlig humanitär krissituation i Gaza, vilket flera oberoende organisationer och observatörer kan vittna om.

   Nu ska man i och för sig inte tro att den humanitära hjälp som godkänns av Israel och släpps igenom till Gaza – att det är Israel som detta bistånd kommer i från. Denna hjälp kommer till stor del från arabländer, EU, USA och övriga världen. Vad den Israeliska staten förser befolkningen i Gaza med är på sin höjd ett par timmars elektricitet per dag och tillgång till lite vatten, som visserligen är förorenat men ändå. Sen finns det såklart Israeliska hjälporganisationer som sänder humanitär hjälp till Gaza. Men dessa gör ju inte det på uppdrag av den Israeliska regimen.

   Angående din så kallade ”vetenskapliga artikel” som är skriven av en Abraham Bell och finns publicerad på Jerusalem Center for Public Affairs. Där gör han bl.a denna tolkning av lagen: eftersom det inte pågår en väpnad konflikt mellan två stater så kan Israel ignorera den internationella lag som kräver att parter i en konflikt försörjer en civilbefolkning med förnödenheter.

   ”Article 23 of the Fourth Geneva Convention requires parties to certain conflicts to permit transit to enemy civilian populations of a limited number of items under a limited set of conditions. However, the fighting in and around the Gaza Strip is not a conflict covered by the Fourth Geneva Convention: the conflict is not one between state parties to the Convention, and Gaza is not occupied territory. Therefore, Israel is free to ignore the injunctions of Article 23.” – Källa

   Men samtidigt så motiverar Israel sin blockad mot Gaza just med att det pågår en väpnad konflikt.

   Om det inte pågår en väpnad konflikt mellan två stater, vilket det inte gör, så kan heller inte Israel motivera eller rättfärdiga sin blockad mot Gaza och dess civilbefolkning. Och viktigaste av allt är att eftersom det inte pågår en väpnad konflikt mellan två stater så är Israels blockad olaglig enligt internationell lag.

   Israel kan inte både äta kakan och ha den kvar.

   Israel’s blockade of Gaza is illegal says Maritime boundaries expert

   ‘Israel has declared a blockade on Gaza and justified previous fatal attacks on neutral civilian vessels on the High Seas in terms of enforcing that embargo, under the legal cover given by the San Remo Manual of International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea.

   ‘There are however fundamental flaws in this line of argument. It falls completely on one fact alone. San Remo only applies to blockade in times of armed conflict. Israel is not currently engaged in an armed conflict, and presumably does not wish to be. San Remo does not confer any right to impose a permanent blockade outwith times of armed conflict, and in fact specifically excludes as illegal a general blockade on an entire population.

   ‘It should not be denied that Israel suffers from sporadic terrorist attacks emanating from Gaza. However this does not come close to reaching the bar of armed conflict that would trigger the right to impose a limited naval blockade in terms of San Remo.

   Källa: Illegal Blockades – Craig Murray
   Craig Murray is an internationally recognised authority on maritime jurisdiction and naval boarding issues.

   Det finns många fler som säger att Israels blockad är olaglig. För en lista på dessa – se ett av mina svar som finns i ett av mina tidigare inlägg: Ship to Greece. Förutom det att blockaden är olaglig så är den också inhuman eftersom Israel i och med blockaden bestraffar en hel civilbefolkning – 1,6 miljoner människor där 53% av dessa är barn under 18 år. Kollektiv bestraffning av en hel civilbefolkning är i sig ett brott.

   Åter till din ”vetenskapliga artikel”:

   ”Moreover, under Article 23, Israel would be under no obligation to provide anything itself; Israel would only be required not to interfere with consignments of food, etc. sent by others.”

   Här säger din ”vetenskapliga artikel” att Israel inte har rätt stoppa andra från att leverera förnödenheter till befolkningen i Gaza, vilket i och för sig är rätt. Men ändå är det ju precis det som Israel gör i och med blockaden, och i och med att Israel med militärt våld stoppar Ship to Gaza.

   Det är som vanligt när sionister ska försöka rättfärdiga sina illdåd – lagar och regler tycks inte gälla för dem, om det inte stämmer överens med deras intressen.

   Angående Nakba så svarar du:

   Du såg vad jag skrev om det löjeväckande naqba-firandet

   Araber som sörjer offren i de massakrer på civila som Israel begick under 1948 års krig är ”löjliga” tycker du, och därför har Israel rätt att stifta lagar som förbjuder araber från att sörja, och de som sörjer ska Israel ha rätt att kasta i fängelse i uppemot 3 år.

   Din attityd är ofattbar. Den och ditt övriga trams vill jag inte se på min blogg något mer.

Kommentarer inaktiverade.