Omvärlden blundar medan Israel bygger vidare och underminerar freden

Här går omvärlden omkring och låtsas som att Israel är intresserad av fred och att Israel är för en tvåstatslösning – när det i själva verket är precis tvärtom. Nethanyahu har vid upprepade tillfällen sagt klart och tydligt att Israel tänker fortsätta att bygga judiska bosättningar på ockuperade Palestinska områden, vilket också är precis vad som sker nu. Att bebygga områden och föra över sin egen befolkning till områden som man ockuperar är ett krigsbrott. Det styrande Likud har dessutom sådana stadgar att man inte erkänner Palestinas rätt att existera, vilket jag har skrivit om i ett tidigare inlägg. Det här är naturligtvis fakta som alla våra politiker – från Sverige och EU till USA och övriga världen, känner till, men ändå så fortsätter man att jönsar runt och låtsas som att Israel är seriöst intresserad av att leva i fred och samförstånd med sina grannar.

Israel är den enda staten i världen som kan begå grova systematiska krigsbrott, mord, tortyr, fängsla barn under 14 år, statssanktionerad terrorism mot en civilbefolkning, och till och med förfalska EU-medborgares pass och utnyttja deras identiteter för att begå mord i andra länder samt att kidnappa EU-medborgare på internationellt vatten utan att våra politiker reagerar, agerar och ställer Israel till svars för de brott man begår. Man undrar varför andra länder ska följa FN:s resolutioner och internationella konventioner när det finns ett land som inte behöver göra det.

Tvärtom så belönas apartheid-, ockupations- och statsterroriststaten Israel med förmånliga handelsavtal med EU. Israel får också delta i alla europeiska sportsliga och kulturella evenemang, trots att Israel begår krigsbrott på löpande band och trots att Israel inte ens geografiskt sätt tillhör Europa, eller ens delar vår kultur eller våra demokratiska värderingar såsom respekt för alla människors grundläggande mänskliga rättigheter, respekt för internationell lag och FN-resolutioner.

I Iraks fall räckte det med att man trotsade en resolution som Säkerhetsrådet antagit mot Irak för att landet skulle bli invaderat, regimen störtad och bli ställd inför rätta. Israel har systematiskt trotsat ett stort antal resolutioner som FN:s Säkerhetsråd har antagit. Resolutioner som bland annat säger att Israel ska dra sig tillbaka från de områden man har ockuperat efter 1967. Till exempel resolution 242 som Säkerhetsrådet antog den 22:a november 1967 som säger: ”Emphasizes “the inadmissibility of the acquisition of territory by war”, emphasizes that member states have a commitment to abide by the U.N. Charter, and calls for the “Withdrawal of Israeli armed forces from territories occupied” during the June 1967 war.

Angående Israels åtgärder för att annektera Jerusalem och förändra dess status så säger Säkerhetsrådets resolution 298 att man ”fastställer och bekräftar principen att förvärv av territorium med militär erövring är otillåtligt” samt att Säkerhetsrådet ”konstaterar och beklagar att Israel inte har respekterat och efterlevt de tidigare resolutionerna som resolution 298 ser tillbaka till”. Man bekräftar också att Israels handlingar är helt ogiltiga och uppmanar Israel att snarast häva sina åtgärder och att inte ta några ytterligare åtgärder i den ockuperade delen av Jerusalem som gör att Jerusalems status förändras.

Resolution 446 som Säkerhetsrådet antog den 22:a mars 1979 säger bl.a att: ”Determines that the policy and practices of Israel in establishing settlements in the Palestinian and other Arab territories occupied since 1967 have no legal validity and constitute a serious obstruction to achieving a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East”, ochcalls on Israel “as the occupying Power” to abide by the Fourth Geneva Convention, to “rescind its previous measures and to desist from any action which would result in changing the legal status and geographical nature and materially affecting the demographic composition of the Arab territories occupied since 1967, including Jerusalem, and, in particular, not to transfer parts of its own civilian population into the occupied Arab territories”.

Ja, och så här har det pågått i årtionden. Säkerhetsrådet uppmanar Israel att följa FN:s stadgar och de resolutioner som Säkerhetsrådet och Generalförsamlingen har antagit. Man säger att Israels ockupation av Palestinska områden samt byggandet av bosättningar inte har någon laglig grund och att detta strider mot Fjärde Genèvekonventionen som är en lag (krigslag) som antogs efter andra världskriget och syftar till att skydda civilbefolkningar och civil egendom. Och man uppmanar också Israel att följa och respektera Fjärde Genèvekonventionen.

Israel bryter ständigt och systematiskt mot Säkerhetsrådets resolutioner vilket gör att Säkerhetsrådet kommer med nya resolutioner som uppmanar Israel att följa de tidigare resolutionerna. Därav en anledning till att det finns så många resolutioner mot Israel antagna i Säkerhetsrådet. Här kan du läsa en lista över de resolutioner som FN:s Säkerhetsråd har antagit mot Israel. Säkerhetsrådets resolutioner anses som bindande.

Utöver dessa så har Israel genom årtionden även ignorerat ett större antal, om inte alla, av Generalförsamlingens resolutioner. Här menar Israel att FN:s Generalförsamling är antisemitisk, eftersom den har antagit så många resolutioner mot Israel, och eftersom ”arabstater” sitter med i Generalförsamlingen. Men det är väl tyvärr så det brukar låta från Israeliskt håll så fort Israel kritiseras.

Kan ett land som struntar blankt i FN och till och med förtalar och smutskastar detta internationella organ fortsätta att vara en av dess medlemmar? Eller ska FN utesluta Israel – som ju ändå inte vill leva upp till eller följa FN:s stadgar och resolutioner? Israel vill inte ens samarbeta med IAEA och låta dem inspektera Israels nukleära anläggningar.

Vi kan väl här och nu officiellt förklara Israel som en skurkstat. Därefter borde Sverige och EU avbryta alla avtal vi har med denna skurkstat, och sedan isolera dem, som vi har gjort med Hamas. Vi kan ju inte enbart skilja ut den ena parten, d.v.s Hamas. Det är ju inte särskilt rättvist eller balanserat.

Israels agerande underminerar FN och freden, och Israels regim och politik är ett direkt hinder för fred. Vad som borde göras åt detta borde ju alla våra politiker kunna lista ut. Men att ingen agerar och gör någonting får ju en att undra om politiska ledare har blivit hotade eller får betalt för att förbli tysta och passiva.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

DN1, DN2, DN3, SvD

Annonser

9 reaktioner på ”Omvärlden blundar medan Israel bygger vidare och underminerar freden

 1. ”Att bebygga områden och föra över sin egen befolkning till områden som man ockuperar är ett krigsbrott.”

  Det är fullt lagligt att bebygga ockuperade områden. Att tvångsförflytta människor på grund av etnicitet är det inte. Som tur var flyttar dessa människor av fri vija. Med tanke på områdets oklara status är detta lika lagligt som för svenskar att flytta till Antarktis. Palestina är nämligen inte en stat om det har undgått någon. Araber från Gaza och Västbanken som utvandrar till exempelvis Europa räknas därför som statslösa, inte palestinier.

  1. Peter,

   Det är ingenting som är oklart med områdets status. Om du bemödar dig att läsa på lite innan du kommenterar så kommer du att upptäcka att området betraktas och erkänns som Palestinskt territorium som är ockuperat av Israel.

   Sedan är det olagligt att bygga bosättningar på ockuperad mark samt att föra över sin egen befolkning till de områden som man ockuperar.

   What does the law say about the establishment of settlements in occupied territory?

   When a territory is placed under the authority of a hostile army, the rules of interna tional humanitarian law dealing with occupation apply. Occupation confers certain rights and obligations on the occupying power.

   Prohibited actions include forcibly transferring protected persons from the occupied territories to the territory of the occupying power.

   It is unlawful under the Fourth Geneva Convention for an occupying power to transfer parts of its own population into the territory it occupies. This means that international humanitarian law prohibits the establishment of settlements, as these are a form of population transfer into occupied territory. Any measure designed to expand or consolidate settlements is also illegal. Confiscation of land to build or expand settlements is similarly prohibited.

   Källor:

   What does the law say about the establishment of settlements in occupied territory?

   Fourth Geneva Convention, Article 49.

   Som sagt, du borde bemöda dig med att läsa på lite innan du kommenterar ;)

   1. Det känns som att du inte är i läge att klaga på andras otillräckliga läsning. Som jag skrev existerar ingen palestinsk stat. Det har heller aldrig existerat någon. Det torde vara allmänt känt. Utan palestinsk stat, inget palestinskt territorium. Anledningen till att det inte finns någon palestinsk stat är bland annat att Israel och den palestinska myndigheten inte har kommit överens om vilka landområden som ska tillfalla en sådan stat och vilka som ska införlivas med Israel. Alltså är området omtvistat.

    Jag citerar din egen källa: ”Prohibited actions include forcibly transferring protected persons from the occupied territories to the territory of the occupying power.”

    Som jag skrev tidigare: ”Det är fullt lagligt att bebygga ockuperade områden. Att tvångsförflytta människor på grund av etnicitet är det inte. Som tur var flyttar dessa människor av fri vija.” Under andra världskriget och därförinnan var detta däremot ett vanligt efterspel i samband med krig. Man tvångsförflyttade både sin egen befolkning och andras för att se till att det bara finns det egna folket och inga ”fiender” i det nyockuperade området. Genevekonventionerna är alltså en reaktion mot tidigare krig och inte någonting som har skräddarsytts som byråkratiskt vapen mot Israel.

    Eftersom Israel-arabvärlden-konflikten är så pass moraliskt assymetrisk så är de dessutom svåra att tillämpa här. Inte vid någon tidigare konflikt har segrarmaktens erbjudanden till förloraren varit så generöst och mottagits med sådan otacksamhet. Om detta hade hänt vid världens tidigare konflikter så hade segraren helt enkelt fortsatt kriget till dess att förloraren var fullständigt tillintetgjord och därefter bestämt fredsvillkoren på egen hand. Tänk Tyskland och Japan efter andra världskriget. Dessa länder hade inte mycket att kompromissa om vid förhandlingsbordet. Israel har varit betydligt mer generös mot araberna och den palestinska myndigheten men har bara fått otack, terror och ökade krav som tack.

    För att få ett slut på den här evighetslånga följetången i Mellanöstern bör vi därför uppmana Israel att göra slut på motståndet en gång för alla och sedan bestämma hur freden ska se ut helt på egen hand. Kanske vore ett ”Ship to settlements” en väg att gå? Jag tror att bosättarna kan behöva lite uppmuntran där de är, omgivna av fientliga människor helt utan ödmjukhet och självkritik.

   2. Peter,

    Jag vet inte om du är ett troll eller om du är allvarlig. På ett sätt hoppas jag att du är ett troll men i sådana fall är du ett väldigt trist sådant.

    Som jag skrev existerar ingen palestinsk stat. Det har heller aldrig existerat någon.

    Anledningen till att det inte existerar en fri och oberoende Palestinsk stat nu beror på att Israel ockuperar Palestina och inte vill erkänna en fri och oberoende Palestinsk stat vid sidan av den sionistiska staten. I Likuds stadgar erkänner man till exempel inte Palestinas rätt att existera som en fri och oberoende stat. Israel har också ända sedan staten bildades systematiskt konfiskerat mer och mer palestinskt område, raserat hus och deporterat familjer från deras hem och mark. Senast i förrgår så kom nya rapporter om att judiska bosättare har bandschaktat palestinskt jordbruksmark utanför Hebron på Västbanken. IDF var närvarande men ingrep inte för att stoppa förstörelsen.

    Däremot finns det ett av det internationella samfundet erkänt palestinskt territorium som en framtida fri, oberoende och livskraftig Palestinsk stat är tänkt att bildas på.

    Att det inte har funnits något Palestina är ju trams. Redan innan britterna kontrollerade området så hette det Palestina, och även när britterna kontrollerade området så hette det Palestina. FN:s så kallade delningsplan hänvisar även till området såsom Palestina.

    Att området är omtvistat kan man ju däremot hålla med om eftersom judiska invandrare som kom till området och ville roffa åt sig landet eftersom ”Gud har givit dom landet”, som de påstår.

    I början av 1900-talet så var den arabiska befolkningen i en klar majoritet i området. Brittisk befolkningsstatistik från 1922 visar att den judiska befolkningen endast bestod av 11% av den totala populationen. När den massiva judiska invandringen till Palestina från Europa inleddes så ökade den judiska befolkningen mycket snabbt och bestod till slut av en tredjedel av den totala populationen. Dessa judiska invandrare krävde sedan en egen judisk stat, och utropade en sådan, ensidigt, och utan något rättsligt stöd.

    1945 så ägde araber 85% av all mark i hela Palestina och judar ägde endast mindre än 7%, vilket bestod sig ända till dess att judarna ensidigt utropade sin egen stat.

    Från den allra första början skrev grundaren av den sionistiska rörelsen, Theodore Hertzl, i sin dagbok att han ville ”spirit the penniless population” från Palestina. De flesta av de sionistiska ledarna förkastade FN:s delningplan (dom ville att hela Palestina skulle ges till judarna) som skulle ge judarna (som ägde mindre än 7% av Palestinsk mark) mer än hälften av Palestina, medan den arabiska majoriteten som ägde 85% av Palestinsk mark bara skulle få behålla mindre än hälften av sina egendomar. Och sen kommer ni sionister och säger att ”araberna missade ett tillfälle till få sin egen stat” eftersom dom inte ville ge sina egendomar och mark till invandrare. Det är ju rätt fräckt och oförskämt. Sionistiska ledare som David Ben-Gurion och Chaim Weizmann var däremot för FN:s delningsplan, men endast därför att dom såg det som en strategisk möjlighet till att ta hela Palestina, ”med våld om så krävdes”, skrev Ben-Gurion. Vilket ju också skedde.

    Som jag skrev tidigare: ”Det är fullt lagligt att bebygga ockuperade områden. Att tvångsförflytta människor på grund av etnicitet är det inte. Som tur var flyttar dessa människor av fri vija.”

    Som jag sa tidigare så är det olagligt för en ockupationsmakt att föra över sin egen befolkning till områden som man ockuperar.

    Så här säger Fjärde Genevekonventionen, artikel 49:

    The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies.

    Hoppas du förstår nu att Israel begår systematiska brott mot krigets lagar när man bosätter ockuperade områden. Hoppas du kan läsa och förstå ovanstående? Jag vet annars inte hur man ska gå tillväga för att få dig att förstå.

    För att få ett slut på den här evighetslånga följetången i Mellanöstern bör vi därför uppmana Israel att göra slut på motståndet en gång för alla

    Vad trevligt att höra av dig – en av Israels ”vänner” och försvarare, förespråka någon slags ”slutgiltig lösning”.

    Jag tror inte att du förstår innebörden av ditt eget resonemang. Eller så gör du det – och då är du rent ut sagt en vidrig människa. Det är just därför att människor resonerade som du i 30- och 40-talets Tyskland som internationella lagar och regler som 4:e Genevekonventionen kom till efter andra världskrigets slut. Men jag blir inte längre förvånad av att se att de som försvarar Israels politik är sådana som förespråkar folkmord.

    Nu har du gjort bort dig rejält.

 2. Fullständig förvirrelse tycks vara ett vanligt tillstånd, känns det skönt?

  Minns den gamla goda tiden när folk VANN krig, – i stället för att avsiktligt hålla det mittemellan i 60 år som Arabvärlden och Västvärlden har gjort sedan Israels skapelse, när de var tvungna att inleda det, 3 år efter Förintelsen, med att krossa soldater från en samlad arabvärld.

  San Remobeslutet 1920, när Ottomanska Riket förlorade, gick 199/200 av resterna till araberna, åtrstoden, 1/200 beslutades bli det judiska hemlandet. Detta är fortfarande internationell lag. http://israelisverige.info/?p=6

  I Osloöverenskommelsen skrev Arafat under på att Israel hade full kontroll över area C fram till ett förhandlat fredsavtal. Kan det vara simplare? Arafat och PA har FULL KONTROLL över area A där alla arabiska städer i Judéen/Samarien ligger, och PA har civil kontroll övr i stort sett alla andra araber där.

  Palestina var ett gammalt geografiskt område, i stort sett det kristna namnet – jag har en handbok för präster i Sverige från 1840 som heter Palestina. Araberna sa i regel sydSyrien.

  FN, suck. Det lär inte finna en enda resolution från FN som är BINDANDE om Israel, inte heller §242 som mycket klart säger att Israel ska lämna LAND, EJ ALLT land, när de vl fått säkra och försvarbara gränser. Och att de gränserna INTE är Obamagränserna. Se http://israelisverige.info/?p=525 Som bekant hade inte Judéeb/Samarien/Gaza någon laglig statlig ägare eftersom Jordanien och Egypten helt illegalt hade ockuperat dem – ockupation genom attackkrig är helt olagligt medan ockupation efter det man har blivit anfallen är laglig, fram till fredsavtal. De områdena har fortfarande ingen laglig statlig ägare.

  Och FN – är det inte rätt egenartat att de har en milljon attacker mot Israel men inte en enda mot Fatah, Hamas, Hizbollahs terrordåd eller andra arabländer? Betryder det att de är guds bästa pojkar?

  Det är mer intressant att läsa saker från folk som åtminstone kan lite, inte ren rappakalja.

  1. haNavi heHadash,

   För det första så är Säkerhetsrådets resolutioner bindande. Ja även de resolutioner som riktas mot Israel. Om inte Israel gillar detta så är de fria att lämna FN och det internationella samfundet, så slipper vi övriga att höra ditt och Israels gnäll och smutskastning av FN och internationella samfundet.

   Sedan är det så att stormakter alltid har gillat att ge bort andras länder, men av någon konstig anledning brukar inte de som bor där vara så förtjusta i saken. Så också i Palestina där folket inte gillade att bli fördrivna av en grupp judiska immigranter som ansåg att Gud eller i värsta fall en konferens i San Remo gett dem landet oberoende av vad de som redan bodde i Palestina tyckte.

   Sen finns det i San Remo-avtalet ett stycke som säger att ”it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine”.

   De som fördrevs 1948 har uppenbarligen fått sina rättigheter kränkta, och om man ska ta San Remo-avtalet på allvar så bör de alltså ha rätt att få återvända.

   Storbritannien sa dessutom upp sitt mandat av Palestina som de fick genom San Remo-avtalet och överlät (vilket Storbritannien då var skyldig att göra enligt San Remo-avtalet) mandatet till FN att bestämma framtiden för Palestina, vilket FN också gjorde i resolutionen United Nations General Assembly Resolution 181 (II) Future Government of Palestine, United Nations Partition Plan for Palestine, där man föreslog att Palestina skulle delas i två stater, en judisk och en arabisk. Och det är alltså där vi är idag. Hänger du med?

   Jag hittade förresten ett stycke som signaturen Terry K har skrivit på Newsmill som jag tycker passar rätt bra att citera här:

   Ingen person som är seriös pratar idag om San Remo-avtalet. Balfour-deklarationen styrde beslutet. Detta är ett av många försök inom sionistisk propaganda där förespråkarna desperat försöker hitta luckor där internationell rätt inte gäller. Sionister anser att de är utvalda av gud. Detta innebär att lagar och regler inte gäller för dem om det inte stämmer överens med deras intressen. Av detta följer att empati, moral och respekt för fakta inte existerar inom denna ideologi.

   Sen finns det såklart ett mycket äldre avtal än San Remo-avtalet. Det är avtalet mellan Gud och Israels stammar. Där framgår det klart och tydligt att landet tillhör det judiska folket. Det är väl fortfarande gällande också, eller? När ska du åberopa detta rappakalja till avtal?

Kommentarer inaktiverade.