Är Israel för en tvåstatslösning?

Är Israel för en tvåstatslösning?

Nej, det är inte mycket som talar för det, trots att Uri Rothman (talesperson på Israels ambassad i Stockholm) försöker att ge sken för det i en artikel i DN idag där han angriper Per Gahrton.

Vad är det då som talar för att Israel inte är för en tvåstatslösning?

Som jag tidigare har skrivit om så har det Israeliska Likud sådana stadgar att man inte erkänner Palestinas rätt att existera.

(Se även Likuds platform och Likud has a Charter which does not recognize the right of Palestine to exist)

Israel har i över 40 år systematiskt konfiskerat Palestinska landområden. Palestinierna har fått se mer och mer av sina landområden beslagtagna av den Israeliska ockupationsmakten för att skapa mer Lebensraum för judiska bosättare främst från Ryssland men också från övriga delar av Europa och världen. Nethanyahu har vid upprepade tillfällen sagt klart och tydligt att Israel alltid har byggt bosättningar och att Israel tänker fortsätta med det.

”The building in Jerusalem – and in all other places – will continue in the same way as has been customary over the last 42 years,” said Netanyahu at a Likud party meeting. – Netanyahu: Israel will keep building in Jerusalem, Haaretz

Bara under de senaste veckorna har Israel godkänt byggandet av runt 2000 nya bosättningar på ockuperad mark, trots skarp kritik från EU och USA.

Israel tycker tydligen att dom har rätt att ta ensidiga beslut i att bygga nya illegala bosättningar på ockuperad mark, utanför Israels internationellt erkända gränser, och i och med det underminera freden.

Samtidigt har Israel fräckheten att protestera och gnälla över att den Palestinska myndigheten har fattat ett beslut att gå till FN för att be om hjälp och be om ett internationellt erkännande av Palestina som skulle ge Palestinierna rätten till självbestämmande.

Israel menar till och med att den Palestinska myndighetens beslut att gå till FN kommer att leda till våldsamheter och ett blodbad, och att det skulle vara en fientlig handling mot Israel.

Israels ensidiga beslut att bygga illegala bosättningar på ockuperad mark är en fientlig handling. Att gå till FN är inte en fientlig handling.

Man häpnar över dårskapet i Israel. Det är dårar som har startat en omfattande kampanj mot Palestinas rätt att existera, deras rätt till självbestämmande, och deras rätt att leva fritt från en brutal militär ockupation.

Israels påstående att FN inte är det rätta organet för att åstadkomma en palestinsk stat kan endast beskrivas som en lögn. FN inrättades inte bara för att hantera frågor om krig och fred, FN satte också den obestridliga juridiska referenspunkten för alla efterföljande israelisk-palestinska fredsansträngningar – säkerhetsrådets resolutioner 242 och 338. Läs gärna Challenging the Insupportable Arguments against Palestinian Statehood

Jag kan också citera Spaniens utrikesminister Trinidad Jiménez. Hon säger så här i en intervju i tidningen El Pais:

”Appealing to the United Nations cannot be a hostile act against anyone. It is the organization that most widely and legitimately represents all of us. I truly believe that when the Palestinian National Authority started going down this path, it felt it was the best way to ensure peace.” – Spanish Foreign Minister Trinidad Jiménez, El Pais

Abbas har dessutom själv förklarat att deras beslut att söka ett erkännande av och medlemskap i FN inte påverkar deras vilja att fortsätta förhandlingarna med Israel. Källa: Haaretz

För att sammanfatta:

 • Likud har sådana stadgar att man inte erkänner Palestinas rätt att existera.
 • Nethanyahu har förklarat att Israel tänker fortsätta att bygga bosättningar överallt, precis som man har gjort i 42 år.
 • Israel har systematiskt konfiskerat mer och mer palestinska landområden så till den grad att palestinierna inte har mycket landområden kvar. Man kan säga att Israel håller på och raderar Palestina från kartan.
 • Israel driver en hysterisk kampanj där man försöker på ett patetiskt sätt förklara att det är en fientlig handling att gå till FN och att det skulle vara ett hot mot Israel.

Israel har till och med hotat att överge Osloprocessen om palestinierna går till FN, och Israel kommer antagligen att utnyttja palestiniernas önskan om självbestämmande till att återgå till status quo – d.v.s till fortsatt militär ockupation, att fortsätta att förtrycka palestinierna och förneka dom deras grundläggande mänskliga rättigheter. Fortsatt konflikt står alltså på Israels agenda.

Uri Rothman ondgör sig över att Per Gahrton inte nämnde ordet ”fred” en endaste gång i artikeln Dags att Sverige reagerar mot Israels folkrättsbrott i DN.

Israel självt tycks ha glömt bort freden. Israel har totalt ignorerat Arabförbundets fredsinitiativ från 2002. Ett fredsinitiativ där hela arabvärlden erbjuder Israel fred och normala förbindelser, ett erkännande av Israel, i utbyte mot att Israel drar sig tillbaka till 1967 års gränser samt att man finner en rättvis lösning på flyktingfrågan.

Hela arabvärlden har erbjudit Israel fred sedan 2002. Samtidigt så fortsätter Israel att gråta ut i media att araberna inte vill ha fred, när det i själva verket är Israel självt som struntar i freden.

Uri Rothman kanske borde skriva en artikel där han klagar på hur Israel ignorerar freden? Bara en tanke. Om nu Israel är intresserad av en tvåstatslösning – varför lämnar inte den Israeliska ockupationsmakten de ockuperade palestinska områdena? Varför slutar Israel inte att bygga illegala bosättningar på ockuperad mark? Varför vill inte Israel erkänna Palestinas rätt att existera? Palestinierna och arabvärlden tycks inte ha någon partner för fred.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Annonser

6 reaktioner på ”Är Israel för en tvåstatslösning?

 1. Israel är ett land där många olika åsikter ryms – trots sin lilla yta. Skulle man göra en undersökning bland hela befolkningen, skulle man få vilt skilda åsikter om hur man skall komma till en fredlig lösning. Ett extremt exempel finner du bland de ultra-ortodoxa judarna. En vanlig inställning hos dessa är att det Israel som de lever i INTE är det Israel som deras Heliga skrift lovat dem(!). De struntar i att hjälpa till i samhällsbygget.
  Men – nu när du ändå tog upp problemet med tvåstatslösningen – vad tycker de på andra sidan gränsen då? Vad tycker den palestinska befolkningen? Det – om något – borde väl också vara intressant i diskussionen, eller hur?
  Den israeliska tidningen Jerusalem Post presenterade nyligen en rätt så skrämmande intervjuundersökning gjord bland palestinier på Västbanken och Gaza. 1010 palestinier deltog i undersökningen, som gjordes av ”Palestinian Center for Public Opinion” med sponsring av något som kallas ”the Israel Project” (en icke kommersiell organisation som informerar journalister och politiker om Mellanöstern). Felmarginalen i resultaten är beräknad till 3,1%, så de siffror som ges i undersökningen torde – trots att det handlar om stickprov – vara representativa för vad palestinierna på Västbanken och Gaza rent allmänt anser.
  Låt oss titta på några av resultaten:

  […]

  Att det skall bli fred i området är inte bara Israels ansvar – nog borde väl även det palestinska folket ansvara för fred? Kan det palestinska folket – med dess ledarskap – garantera ett beteende gentemot sina grannar (främst Israel) som är värdigt en stat? Historien säger tyvärr hittills någonting annat.

  1. Patrik,

   Det var så mycket osäkerheter i ditt inlägg och du lämnade heller ingen länk till vart du har hittat dessa uppgifter, så jag har tagit bort dina påståenden från ditt inlägg.

   Jag gick dock in på ”Palestinian Center for Public Opinion” webbsida och tittade lite på deras undersökningar, och de uppgifter som jag hittade där ger en helt annan bild än den som du vill ge sken av.

   Men om du har fått dina uppgifter från ”Palestinian Center for Public Opinion” så borde du väl också kunna lämna en länk till dom?

   Det som jag hittade bevisar motsatsen till vad du påstod i ditt inlägg.

   65,4% stödjer den Palestinske presidentens beslut att gå till FN i september

   65.4% support Palestinian President in going to the UN next September.

   http://www.pcpo.ps/polls/poll178.htm

   Resuming Peaceful Negotiations

   Den överhängande majoriteten anser att fredliga medel är det bästa sättet för att få ett slut på Israels ockupation. Endast 5% av de tillfrågade var för militära operationer mot Israel.

   When asked “In general, do you support or oppose resuming peaceful negotiations between Palestinians and Israelis under the current circumstances?” 40.2% of Palestinians support this resumption, whereas 32.7% have a mixed feeling, 25.2% oppose, and 1.9% I do not know.

   When asked “ In your opinion, which of the following means is the best to end the occupation and lead to the establishing of an independent Palestinian state” 32.1% of the respondents are in favor of negotiations until an agreement between the two parties is reached, whereas 25.0% are in favor of the non-violent popular resistance, 12.4% through the United Nations, 23.1% by holding an international conference that will impose a solution on all parties, 5.0% are for military operations, and 2.4% otherwise.

   Military Escalation

   74,5% av Palestinierna tror att upptrappning av våld i Gaza ligger i Israels intresse.

   69,9% är i olika grader emot raketer mot Israel.

   Almost three-fourth 74.5% of Palestinians believe that any military escalation in the Gaza Strip will be in Israel’s interest, whereas 18.9% believe it will in Hamas’s interest, 0.6% in Fatah interest, 5.3% for the Palestinian issue and 0.7% “do not know.”

   69.9% oppose to varying degrees the launching of Al-Qassam rockets from Gaza into Israel.

   The concerns of the citizen

   De som palestinierna oroar sig mest över är framtiden (32,2%) följt av säkerheten (29,9%).

   Responding to the question: ”What is your main concern at present ? ”, (23.7%) answered ” job / money”, (29.9%) ”the security”, (14.2%) ”the health” and (32.2%) ”the future”.

   http://www.pcpo.ps/polls/poll173.htm

   46,2% av de tillfrågade stödjer tillsättandet av fredsbevarande FN-styrkor på Västbanken och i Gazaremsan.

   (46.2%) support at various degrees the deployment of multinational UN-forces in the West Bank and Gaza Strip in case a peace deal would be within reach.

   http://www.pcpo.ps/polls/poll172.htm

   Some people believe that the two-states formula is the preferable solution to the Israeli-Palestinian conflict, while others believe that historic Palestine cannot be divided into two states, and therefore the preferable solution for them is one bi-national state all over Palestine, in which Israelis and Palestinians enjoy equal representation and equal rights. Which of the two solutions do you prefer?

   54.8% svarade:

   1.I prefer the two-state solution: an Israeli state and a Palestinian state

   Majoriteten stödjer alltså en tvåstatslösning.

   http://www.pcpo.ps/polls/poll171.htm

   53,3% tror inte att Israel bryr sig om att skapa fred med palestinierna.

   (53.3 %) believe that the Israelis are not concerned about making peace with the Palestinians.

   http://www.pcpo.ps/polls/poll170.htm

   72.2% av de tillfrågade motsätter sig en tredje Intifada.

   (72.2 %) oppose the outbreak of a third Intifada.

   http://www.pcpo.ps/polls/poll169.htm

   67,5% av de tillfrågade är positiva till att ingå ett fredsavtal med Israel

   (67.5 %) are in favor of concluding a peace agreement with Israel.

   Som du ser, efter att kollat Palestinian Center for Public Opinion som du själv hänvisar till i ditt inlägg så visar det här något helt annat än det som du påstod i ditt inlägg. Det visar ju att palestinierna faktiskt är för en fred med Israel och en tvåstatslösning, samt att majoriteten är emot raketbeskjutningar mot Israel, och emot våldsamma metoder som ett medel för att få ett slut på ockupationen.

   Självklart har den palestinska myndigheten och Hamas också ett ansvar för att freden ska bli verklig. Men som jag skrev i mitt inledande inlägg så tycks dom inte ha någon partner för fred. Israel visar ju – i både ord och handling, att dom inte är intresserad av en tvåstatslösning eller fred med palestinierna. Som den starkaste parten har faktiskt Israel det största ansvaret. Israel kan faktiskt sluta att bygga bosättningar. Israel kan sluta att konfiskera palestinska landområden, och Israel kan dra sig tillbaka från de ockuperade områdena. Men det vill man inte i Israel, och därför är Israel ej heller intresserad av fred.

 2. Är du ens medveten om att du återger vad du ser när du tittar på en svartvit stumfilm i 2D och att det skulle se annorlunda ut om du vände bort ögonen från filmen och tittade på den verkliga världen som är i färg med ljud och, framför allt, i 3D?

  I all vänlighet

  X

 3. Har länge väntat på en reaktion i handling från Sveriges och Finlands sida gentemot Israel. T ex stoppa import och export av vapen, livsmedel eller byggmaterial. Listan kan göras längre….

  1. Patrik,

   Det verkar som att Jpost ljuger i sin artikel när dom påstår att 34% av palestinierna är för en tvåstatslösning. För när man går till källan, d.v.s till Palestinian Center for Public Opinion, så kan man läsa att 54,8% av de tillfrågade stödjer en tvåstatslösning. De svarade:

   ”1.I prefer the two-state solution: an Israeli state and a Palestinian state”

   http://www.pcpo.ps/polls/poll172.htm

   Och alla andra konstiga och påhittade undersökningsresultat i jpost’s artikel som du länkar till finns inte ens med på Palestinian Center for Public. Jag kan inte hitta dom.

   Om Jpost ljuger i sin artikel om hur många procent av palestinierna som stödjer en tvåstatslösning så kan vi lätt avfärda de andra påståenden i deras artikel som rena rama lögner och propaganda.

Kommentarer inaktiverade.