Palestina – snart medlem i EU

Erik Scheller (FP), Arba Kokalari (M) och Lisa Abramowicz (Israels propagandaminister i Sverige) menar i en artikel på Svenska Dagbladet att: Israel given kandidat i ett växande EU

Dessa profiler tycker alltså att ett land som gör sig skyldigt till apartheid, etnisk rensning, kolonialism och statssanktionerad terrorism är en given kandidat i ett utvidgat EU.

Visserligen skriver dom även att: ”Det är en självklarhet att kommande medlemsländer ska uppfylla Köpenhamnskriterierna och dess långtgående krav på demokrati, en fungerande rättsstat och respekt för de mänskliga rättigheterna.

För att Israel ska kunna bli en medlem i EU så måste alltså Israel först avsluta den illegala ockupationen av Palestina som har pågått i över 60 år, Israel måste avskaffa de lagar och den kultur som gör Israel till en apartheidstat, man måste respektera människors (kristna och muslimers) grundläggande mänskliga rättigheter, och Israel måste bli en fungerande rättsstat. Många gånger så råder det till exempel näst intill en straffrihet för judar och för soldater inom IDF som begår brott mot araber.

Kommer Israel att kunna leva upp till allt detta? Jag är pessimistisk.

För att säkra freden i EU:s närområde ska EU:s utvidgning fortsätta, skriver dom, och menar att ”EU kan växa söderut, österut och västerut”. EU kan alltså växa bortom den geografiska kontinenten och växa åt alla möjliga håll och kanter.

Israel är som bekant ett land som ligger i Mellanöstern. Detta räknas uppenbarligen som EU:s närområde. För att säkra freden i Mellanöstern (EU:s närområde) så bör vi alltså även låta Palestina gå med i EU på sikt. Ja det skriver dom faktiskt: ”I förlängningen bör en kandidatprocess för den kommande palestinska staten också välkomnas”. Om Israel och Palestina blir medlemmar i EU så varför inte låta Irak, Iran, Saudiarabien med flera gå med i EU också – för att säkra freden i Mellanöstern.

Artikelförfattarna fortsätter: ”EU är vår tids stora fredsprojekt. Det är dags att vi får till stånd fred i Mellanöstern”. Jag kan kolla med. Men det måste gå att få till stånd fred i Mellanöstern utan att för den skull låta länder i Mellanöstern gå med i EU.

Med detta argument skulle vi alltså även låta Syd- och Nordkorea, och Indien och Pakistan att gå med i EU för att få till stånd en fred i Asien?

Folkpartister och Moderater tycker att vi ska bortse från att det finns unioner och förbund (likt Europeiska Unionen) även i andra världsdelar, såsom i Afrika, Sydamerika, Asien och Mellanöstern. Länderna i Afrika är med i Afrikanska Unionen. Länderna i Sydamerika är med i Sydamerikanska Nationernas Union. I Asien finns till exempel Association of Southeast Asian Nations.

Det mest naturliga vore alltså att Israel istället går med i ett Middle-East Union eller i Arabförbundet såsom de flesta andra länder i Mellanöstern, och att Israel tillsammans med sina närmaste grannar börjar att samarbeta och skapa en normal och nära relation till varandra, istället för att skapa konflikter.

Men för att detta ska kunna bli en verklighet så krävs det som sagt att Israel först avslutar sin illegala ockupation av Palestina – och detta går ju bra. Ironi. Istället fortsätter den israeliska regimen systematiskt att stjäla mer och mer landområden, och man har avvisat arabvärldens fredsinitiativ från 2002 som erbjuder ett erkännande av Israel samt fred och normala relationer med hela arabvärlden i utbyte mot att Israel drar sig tillbaka till dess internationellt erkända 1967 års gränser.

Bara för att EU har samarbetsavtal med Israel så betyder inte det att Israel måste få gå med i EU. EU har även en nära relation till och samarbeten med USA, och många andra länder – så varför inte låta USA gå med i EU också? Nä, detta argument håller inte riktigt heller.

Erik Scheller (FP), Arba Kokalari (M) och Lisa Abramowicz (Svensk Israel-Information) måste tänka om.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Läs även mer om Israelisk Apartheid: Israel’s similarity to South Africa’s apartheid is more than skin-deep

Annonser

De kristna i Israel

Lisa Abramowic – den Israeliska högerextrema regimens propagandaminister i Sverige, är i farten igen.

Hon pratar om etnisk rensning och förföljelse av kristna och påstår att Israel skulle vara den enda fristaden för mellanösterns kristna.

Hon tar upp Syrien, Libanon och Irak som exempel på länder där kristna befinner sig i flykt och utsätts för förföljelse. Tre krigsdrabbade länder som har lidit svårt i många år. Nu är det ju så att det inte enbart är kristna som befinner sig på flykt och drabbas av våld i dessa länder – även muslimer befinner sig på flykt och drabbas av dessa krigets fasor som oftast har påtvingats människor på grund av att diverse stormakter, påhejade av Israel självt, anser sig ha rätt att avsätta och installera diverse och mer eller mindre korrupta och kriminella ledare i dessa länder.

Lisa Abramowic pratar om etnisk rensning av kristna, men nämner självklart inte att den Israeliska staten vid sitt grundade 1948 etniskt rensade kristna från det heliga landet. Tusentals kristna palestinier fördrevs från sina hem av judiska terrorgrupper och den Israeliska armén och hamnade som flyktingar i grannländerna, eller så blev de flyktingar och fångar i sitt eget land. Flyktinglägret Gaza till exempel.

Att hon inte nämner det beror på att det inte ligger i hennes eller Israels intresse att göra det. Det är ju muslimerna som ska utmålas som onda. Det är det som är det gångbara idag. Samma etniska grupp som den israeliska militärmakten och dess beväpnade bosättarfanatiker tvingar att leva under en brutal militär ockupation där deras grundläggande mänskliga rättigheter kränks dagligen och systematiskt, vare sig du är kristen eller muslim.

Jag vet inte om jag skulle kalla Israel för en fristad för kristna, när kristna i Israel trakasseras och när den Israeliska staten försvårar för kristna att utöva sin religion och där de ibland även blir fysiskt angripna just på grund av att de är kristna.

  • Kristna som bor i Betlehem måste till exempel få tillstånd av Israel för att besöka Jerusalem under påskhögtiden.
  • Kristna som bor i flyktinglägret Gaza måste ha tillstånd av Israel först innan de kan besöka Betlehem under julen.
  • Borgmästaren i Nazareth, Shimon Gapso, har förbjudit julgranar i staden, med orden: ”Nasaret är en judisk stad och alla dess symboler är judiska. Så länge jag är borgmästare, kommer ingen icke-judisk symbol att presenteras i staden.”
  • Stadens högsta rabbin, Isaiah Herzl, har vägrat att tolerera en enda julgran i Nasaret, med argumentet att det skulle vara ”stötande för judiska ögon”.

Denna uppfattning verkar spegla den officiella positionen av Israels rabbinat. I den mån de har möjlighet, har rabbinerna försökt att förbjuda julfirande i offentliga byggnader, även i de hundratals hotell som finns över hela landet.

Läs mer: The terror lurking in a Christmas tree

christmas-banned-in-israel

De kristna i Jerusalem

Kristna i Jerusalem blir även fysiskt angripna av judar. Det hela har gått så långt att man i en av Israels största dagstidningar har skrivit om att kristna vill att judar ska sluta spotta på dom. Det vittnas också om att under den judiska högtiden Purim, så finns det kristna som inte vågar vistas utomhus, utan de låser in sig i sina hem.

Läs mer: Christians in Jerusalem want Jews to stop spitting on them

Vandalism och skändning av kristna kyrkor, kloster och begravningsplatser har också skett. Till exempel i Jerusalem där judiska bosättare har sprayat ”Död åt kristna” och ”Jesus, son till en hora” på ett kloster.

Bara för att nyansera bilden lite av hur det ser ut i Lisa Abramowics ”fristad”.

Sedan får man inte glömma bort att inom Islam är Jesus den näst mest heliga personen efter Profeten Muhammed, medan judendomen avvisar och föraktar Jesus.

death-to-christianity

Christians-in-Jerusalem-want-Jews-to-stop-spitting-on-them

jesus-is-a-monkey

vandalism

 

Den 30 juni 2012 listade UNESCO Födelsekyrkan i Betlehem (Jesus födelseplats) som ett världsarv. Att Födelsekyrkan har fått status som världsarv innebär bland annat att kyrkan måste skyddas. Israel blev rasande:

Israel angrily denounced the vote, with Foreign Ministry spokeswoman Ilana Stein saying the decision ”has turned UNESCO into a theater of the absurd.”

”This is a sad day for the World Heritage Committee,” she said.

UNESCO places Nativity Church on endangered site

Israels ledare, liksom propagandaministern Lisa Abramowic, är snabba att skylla utvandringen av kristna på palestinierna och muslimer, med argument som ‘en växande islamisk extremism’ och att valet av Hamas till att leda den palestinska myndigheten har gjort att kristna utsetts för hot.

Denna förklaring undviker prydligt att nämna att andelen kristna har minskat i årtionden, och även att den kristna palestinska minoriteten har levt bra under muslimskt styre i det heliga landet i flera sekel. Idag så tar dessa kristna en ledande roll i att definiera den palestinska nationalismen och motståndet mot Israels militära ockupation, vilket såklart upprör Israel. Många kristna föredrar att alliera sig med de muslimska ‘extremisterna’ hellre än att alliera sig med Israel, till exempel.

Många av de palestinska konstnärer och intellektuella som är mest kritiska mot Israel är kristna, däribland den framlidne författaren Emile Habibi, författaren Anton Shammas och filmskapare Elia Suleiman och Hany Abu Assad (alla nu lever i exil), och journalisten Antoine Shalhat (som, av okänd anledning blivit föremål för en vag husarrest, och därmed oförmögen att lämna Israel).

Den mest ökända palestinska nationalistiska politikern i Israel är Azmi Bishara, ännu en kristen, som har ställts inför rätta och regelbundet blir smädad och skymfad av sina kolleger i Knesset.

Likaså har kristna varit kärnan i den bredare sekulära palestinska nationella rörelsen. Grundarna av de mest militanta delarna av den nationella rörelsen, Folkfronten för Palestinas befrielse, Nayif Hawatmeh och George Habash, är båda kristna.

Denna intima inblandning av palestinska kristna i den palestinska nationella kampen är en av anledningarna till varför Israel har varit så angelägen om att hitta sätt att uppmuntra de kristnas utvandring från det heliga landet – och sedan skylla det på hot från och våld från muslimer.

Men att den kristna befolkningen minskar i det heliga landet beror främst på två faktorer. Inget av dom är relaterat till ett så kallat ”civilisationernas krig”.

För det första så är nativiteten (barnafödseln) bland de kristna mycket lägre än bland muslimer. Andelen kristna i det heliga landet har urholkats med tiden av högre muslimska födelsetal.

Men den andra faktorn är lika, om inte mer, viktig. Israel har etablerat ett förtryckarstyre som drabbar palestinier både i Israel och i de ockuperade områdena. Detta förtryck har utformats på ett sådant sätt att det ska uppmuntra de mest privilegierade palestinierna, vilket har inneburit de kristna, att bege sig av.

Den israeliska ockupationen och dess systematiska förtryck gör ingen skillnad på palestinier. Kristna som muslimer drabbas av ockupationen och den förödmjukelse och våld som den för med sig. De får sina mänskliga rättigheter kränkta, de blir angripna av judiska bosättare och andra judiska extremister, de utsetts för förödmjukande behandling av Israeliska myndigheter och den israeliska militären.

Denna politik har genomförts med försiktighet under årtionden, men har kraftigt ökat de senaste åren i och med uppförandet av den så kallade Apartheid-muren och de många vägspärrarna. Detta har uppmuntrat den palestinska eliten och medelklassen till att söka ett bättre liv i väst, och därmed lämna det heliga landet.

Läs mer: Israel’s Purging of Palestinian Christians

Sen att palestinier inte ens får bygga i sitt eget land gör säkert sin del till att många känner sig tvingade att lämna det heliga landet. Det mesta som byggs, även sådant som byggs med hjälp av EU, rivs och förstörs efteråt av den Israeliska regimen. Det heliga landet är ju judiskt (uppenbarligen?) och det verkar inte som att det finns plats för kristna eller muslimer där.

Israels kristna minoritet är marginaliserade på ungefär samma sätt som dess muslimska motsvarighet. Kristna araber drabbas av samma diskriminering som muslimska araber när de försöker att hitta ett jobb, när de går till till sjukhus, när de ansöker om banklån, och när de kliver på bussen.

En fristad för kristna

Om Israel ska bli en fristad för kristna, så måste Israel först avsluta den olagliga ockupationen av Palestina, tillåta att de kristna och muslimska palestinska flyktingarna får återvända till sina hem (vilket dom har rätt till enligt internationell lag, Genèvekonventionen), de kristna måste få rörelsefrihet, och rätt till att besöka såväl Betlehem som Jerusalem utan att den Israeliska staten först måste utfärda ett särskilt tillstånd innan. Kort och gott så måste Israel börja att respektera palestinska kristna och muslimers grundläggande mänskliga rättigheter. Innan detta sker så är Israel inte en fristad – utan en brutal ockupationsmakt och apartheidstat med en kriminell regim som systematiskt bryter mot krigets lagar och mänskliga rättigheter.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Flygförbudszon över Israel

Den Israeliska högerextrema regimen är återigen ute och hotar andra länder med militärt våld. Är det inte Palestina, Libanon eller Syrien som Israel bombar, så vill dom bomba Iran, och nu även attackera Ryssland – eller snarare de ryska leveranserna av luftvärnsrobotsystemet S-300 till den Syriska regimen.

S-300 är alltså ett luftvärnssystem som används för att försvara det egna luftrummet och sitt land från fientligt flyg. Detta skulle försvåra för till exempel Israel att angripa mål inne i Syrien. Det är därför som regimen i Israel nu är rasande. Dom kan inte längre fritt angripa ett suveränt land om Ryssland skulle leverera luftvärnssystemet till Syrien.

Dessa vapen är rena defensiva vapen, och Israel bör inte ha någonting att oroa sig över, så länge dom inte angriper Syrien det vill säga.

Så här säger Rysslands biträdande utrikesminister:

”Russia’s deputy foreign minister, Sergei Ryabkov, argued that the delivery of the S-300 system had been previously agreed with the Syrian government in Damascus and would be a ”stabilising factor” that could dissuade ”some hotheads” from entering the conflict.” – The Guardian

Det troliga är att Ryssland kommer att placera ut luftvärnssystemet omkring den ryska flottbasen i Tartus, Syrien. Medan luftvärnsrobotarna placeras ut och installeras, vilket inte tar lång tid, vi pratar om 15 minuter säkert – så är dom skyddade av den ryska flottan.

Om Israel tänker attackera ryska fartyg och döda ryssar samtidigt som Israel planerar för att attackera Iran så undrar jag hur dom tänker sig klara av dessa uppgifter? Israel klarade inte ens av att besegra Hezbollah i Libanon under kriget 2006. Och nu har Israel planer på att angripa både Iran och Ryssland.

Läste en rätt bra kommentar på en webbsida:

The rhetoric coming out of Israel reminds me of the rhetoric coming out of Georgia just before Russia whacked Georgia.

Just like the leader of Georgia, the Israeli leadership has massive ego problem and think that they can make Russia back down, but they appear to forget a few things:

– Russia is not afraid of Israel or its nuclear weapons. If Israel attacks Russia with conventional weapons, Russia will counterattack Israel and devastate the country. If Israel tries to nuke Russia, Israel will be entirely gone within minutes. Russia is much more powerful than Israel and is perfectly willing to use that power.

– Russia is not afraid of the US. If Israel starts a war with Russia, the US will have to quickly decide just how badly the US wants to lose, because any type of war with Russia would destroy the US economy. I suspect that in the end, the US will have to walk away and let Israel suffer the consequences of their actions.

BTW – When the US walks away, there will be stunned silence in Israel because they think they own the US lock, stock and barrel.

Jag tror varken att USA eller Ryssland är intresserade av att gå i krig mot varandra. Chansen är därför stor att amerikanarna faktiskt tröttnar på sin barnunge till ”allierad” och låter den högerextrema regimen i Israel få ta konsekvenserna av sitt eget irrationella agerande.

Den Israeliska premiärministern Netanyahu hittade på ett nytt argument mot de ryska luftvärnssystemet, nämligen att de skulle innebära en flygförbudszon över hela Israel:

”Netanyahu tells European foreign ministers that if the Russian missile systems get into Syria, Israel’s ‘entire airspace will become a no-fly zone’ and therefore it ‘cannot stand idly by.'” – Haaretz

Men en flygförbudszon över Israel skulle faktiskt vara någonting bra. Det skulle skydda alla de miljoner människor som lider av Israels brutala och illegala militära ockupation av Palestina.

För övrigt tycker jag att Frankrike och Storbritannien även bör jämna ut spelplanen lite i det av Israel ockuperade Palestina och skicka vapen till de palestinska frihetskämparna.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

En påminnelse till alla pensionärer och äldre

En påminnelse till alla pensionärer samt till alla andra som funderar på att rösta på Sverigedemokraterna. Det är värt att åter igen belysa att den ledande Sverigedemokraten Kent Ekeroth — ni vet han som beväpnade sig med järnrör på stan och som puttade in en tjej i en bil samtidigt som han filmade och skrek att: ”Jag gör fan vad jag vill!!” — att han predikar samma saker som Pamela Geller (Atlas Shrugs), Robert Spencer (Jihad Watch), Fjordman (Peder Are Nøstvold Jensen) Gates of Vienna) — och det är från dessa personer som terroristen och massmördaren Anders Behring Breivik fick sin inspiration.

Kent Ekeroth predikar.
Kent Ekeroth predikar.
Terrorister mördar
I sitt manifest skriver Anders Breivik: ”So let us fight together with Israel, with our Zionist brothers against all anti-Zionists, against all cultural Marxists/multiculturalists.”

Den counterjihadistiska rörelsen ingår i ett större globalt nätverk som bland annat finansieras av proisraeliska amerikanska lobbyister. Finansiärerna av detta nätverk består bland annat av Aubrey Chernik, Daniel Pipes och The Horowitiz Foundation. Mer om detta kan läsas i Max Blumenthals  artikel The Great Islamophobic Crusade. Läs även The Likud Connection om kopplingen till Israels styrande högerextremister/ultra-sionister och dess bosättare.

Peder Jensen (Fjordman, Gates of Vienna) och Robert Spencer (Jihad Watch) är de som har författat stora delar av Anders Breiviks manifest. Både Peder Jensen och Robert Spencer har starka kopplingar till Sverigedemokraterna.

Här till vänster ser ni Peder Jensen (Fjordman) tillsammans med Sverigedemokraten Ted Ekeroth som år 2006 belönades av World Zionist Organization med priset Herzl Award för ”exceptionella insatser för Israel och zionismen”. Till höger ser ni Kent Ekeroth i gult tillsammans med Robert Spencer (Jihad Watch).

Peder Jensen (Fjordman) och Ted Ekeroth. Kent Ekeroth och Robert Spencer.

På den anti-muslimska hatbloggen Gates of Vienna, där Breivik hämtade sina idéer, proklamerar man sitt stöd för Israel och sitt hat mot muslimer och mot oliktänkande (s.k ”kulturmarxister” och ”multikulturalister”), och av någon anledning uppmanas man att donera pengar till Fjordman.

Längst till höger på denna bild ser ni Sverigedemokraten Kent Ekeroth med krigsmålat ansikte och utklädd till IDF-soldat vid gränsen till det belägrade Gaza där 1,7 miljoner människor varav drygt hälften barn under 15 år hålls inspärrade av den Israeliska ockupationsarmén. Också på bilden syns Heinz-Christian Strache från Österrikes Frihetsparti samt Filip Dewinter från högerextrema Vlaams Belang, Belgien.

Heinz-Christian Strache, Filip Dewinter och Kent Ekeroth utklädda till IDF-soldater vid gränsen till Gaza.

Sverigedemokraterna handlar egentligen väldigt lite om Sverige eller ens om demokrati. Tack vare Ekeroth och counterjihadismens finansiärer så har Sverigedemokraterna, likt i stort sett samtliga europeiska högerextrema partier, blivit ett ultra-sionistiskt parti vars främsta syfte är att ge sitt stöd åt det högerextrema Israel; ultra-sionism, apartheid, bosättningar och etnisk rensning. För att få Israel att framstå i en bättre dager så måste man måla ut motståndaren, i det här fallet en hel etnisk grupp, som någon som skulle vara ännu värre, och på detta sätt vill man rättfärdiga Israels krigsbrott, och därav all anti-muslimsk hatpropaganda i medier runt om i världen.

Så alla ni pensionärer och äldre samt alla andra. Nu vet ni vad ni ger er röst åt och jag hoppas att ni tänker om. Ni som värnar om Sverige och svensk tradition ska såklart inte rösta på ett ultra-sionistiskt parti som värnar om Israelisk apartheid och etnisk rensning. Ni ska istället rösta på ett parti som står för traditionella svenska värderingar såsom jämlikhet och demokrati.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Vem är terrorist?

Vem är det som är terrorist?

Palestinska motståndsrörelsen avfyrade i lördags raketer mot en av den Israeliska ockupationsmaktens militära fordon – en militärjeep. Fyra ockupationssoldater skadades, enligt AFP, Reuters och TT. Israel svarade med långtgående flygattacker mot Gaza och dess civilbefolkning. Rapporter om 5 döda och ett trettiotal skadade har kommit in.

 

 

 

Israels ockupation av Gaza och Västbanken är olaglig enligt internationell lag. Israel bestrider dock detta eftersom man menar att Gud gav Israel området. Israel menar att Guds lagar väger tyngre än en domstols lagar. Men om vi ska följa Guds lagar så kommer vi antagligen att få börja rita om alla gränser på världskartan. I Israel tycks man inte förstå att det inte finns en domstol i hela världen som skulle döma efter vad en påstådd ”Gud” möjligtvis ska ha sagt för flera tusen år sedan.

Medan den palestinska motståndsrörelsen attackerar olagliga ockupationssoldater så attackerar Israel civila mål: hus och hem, civila män, kvinnor och barn.

Om vi ska använda samma måttstock på Israel som vi använder mot alla andra, så ska vi nu stämpla Israel som en terrorstat och införa sanktioner mot och isolera Israel.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om ,

SvD, DN